Alle titler

Stavnsbaandsløsningen og Landboreformerne

Set fra Nationaløkonomiens Standpunkt
Pris: 
100,00 kr.

Studier over Adelsvældens Historie. Udvalgte Afhandlinger og Anmeldelser

NB! Titlen er udsolgt
Pris: 
120,00 kr.

Før og efter sit hovedværk, Adelsvældens sidste Dage (1894), skrev J.A. Fridericia en række vægtige artikler og anmeldelser, som her udgives i udvalg. En række af dem er stadig grundlæggende, fordi Fridericia kombinerede indgående kendskab til kildematerialet med interesser og synspunkter, der har vist sig slidstærke. Bogen rummer også en introduktion ved E. Ladewig Petersen.

Til det almindelige bedste...

Generalprokurør Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1789-1802
Pris: 
150,00 kr.

Den norskfødte Christian Colbiørnsen er en af de kendte skikkelser i den dansk-norske oplysningstid, og hans navn er især knyttet til landboreformerne.

Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848

Et Bidrag til en Karakteristik af den danske Enevælde i Frederik VI's og Christian den VIII's Tid
Pris: 
100,00 kr.

Under Junigrundloven

En Fremstilling af det danske Folks politiske Historie fra 1848 til 1866. Bind 1-2 (i 3 dele)
Pris: 
300,00 kr.

Værket omhandler den politiske historie i den tid, hvor den frie grundlov af 5. juni 1849 var gældende, indtil den nye grundlov af 1866 indskrænkede Junigrundlovens valgretsbestemmelser betragteligt.

Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-1637

Pris: 
24,00 kr.

Første bind af fire i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger. Bindet indeholder en uvurderlig række af dokumenter til belysnimng af 1600-tallets ejendoms- og adelshistorie i Nørrejylland.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Viborg landstings skøde- og pantebøger 1645-1652

Pris: 
24,00 kr.

Bind to af fire i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger. Bindet indeholder en uvurderlig række af af dokumenter til belysning af 1600-tallets ejendoms- og adelshistorie i Nørrejylland.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Viborg landstings skøde- og pantebøger 1653-1657

Pris: 
24,00 kr.

Tredje bind ud af fire i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Sider