Alment

Erik Arup: Udvalgte afhandlinger og anmeldelser

Med indledning af Aksel E. Christensen, bd. 1-2
Pris: 
120,00 kr.

Betydningen af Erik Arups indsats som historiker vil altid være knyttet til hans ufuldendte Danmarks Historie (I-II, 1925-32 og de posthumt udgivne dele af bind III, 1955). Men vil man skaffe sig en dybere indsigt i historieforskeren bag historieskriveren, må man samtidig studere hans afhandlinger. Den her udgivne samling dækker årene 1900-1947 og omfatter næsten alle Arups afhandlinger vedrørende dansk historie og historisk metode og historieopfattelse. Desuden indgår hans udførlige og principielle anmeldelser, hvor han ofte udtrykte sig mest prægnant om sin videnskab.

Johannes Steenstrup, Historiografiske og historieteoretiske skrifter

Pris: 
80,00 kr.

Den danske historikertradition er stærkt præget af arven efter Kristian Erslev (1852-1930), der står som fagets store, progressive faderfigur. Erslevs faglige og politiske modstykke var hans lidt ældre kollega professor Johannes Steenstrup (1844-1935). Hvor Erslev var radikal, positivistisk og metodisk yderst stringent, repræsenterer den konservative Steenstrup en mere traditionsbevidst, hermeneutisk og metodisk mangfoldig tilgang til historien.

Kildeskriftselskabet i 100 år

1877-1977
Pris: 
15,00 kr.

Oversigt over selskabets publikationer og med indledning ved Sune Dalgård.

Om Historieskrivning og Historieforskning

(Bogen er udsolgt!)
Pris: 
50,00 kr.

Udgivelsen rummer to klassiske bidrag til den historieteoretiske og historiografiske diskussion; Kristian Erslevs "Historieskrivning. Grundlinier til nogle Kapitler af Historiens Theori" (1911) og Povl Bagges "Om historieforskningens videnskabelige karakter" (1940). Erslevs afhandling er en teoretisk klassiker, hvor han kæmper med spørgsmålet om historiefagets videnskabelige karakter. Spørgsmålet om objektivt og subjektivt i videnskaben var han ikke i stand til at løse tilfredsstillende.