Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid

Bind 1-3

Denne klassiske kildeudgivelse fra Kristian Erslevs hånd har været udsolgt i mange år, men er nu indscannet i høj kvalitet og gjort tilgængelig her på Kildeskriftselskabets hjemmeside i form af en pdf-fil for hvert af de tre bind.
 
I udgaven er samlet det materiale, der findes om rigsrådets politiske virksomhed og om stændermøderne, og den giver et detaljeret indtryk dels af forfatningslivet i Christian IV's tid, dels af en mangfoldighed af enkeltheder bl.a. om kongen, den kongelige familie, Norge, hertugdømmerne, forhold til udlandet, traktater, styrelsen af riget, finanser, forsvar, krige og befolkningsforhold.
 
Værket er frit tilgængeligt under menuen Netudgivelser.

Udgiver/forfatter: 
Kr. Erslev
Pris: 
0,00 kr.
Andre oplysninger: 
Bind 1, 1588-1626, 505 s., 1883-85. Bind 2, 1627-1643, 650 s., 1887-88. Bind 3, 1644-1648, 660 s., 1888-90.