Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid, bd. 1-3

Udgivet af Kr. Erslev.

Bind 1, 1588-1626, 505 s., 1883-85. Bind 2, 1627-1643, 650 s., 1887-88. Bind 3, 1644-1648, 660 s., 1888-90.