Christian III´s rentemesterregnskaber bd. 1-5

Rentemesteren administrerede den centrale kasse ved kongens hof i 1500-tallet. Den kasse modtog overskuddet fra alle andre kasser i riget, og fra den betalte man for hoffet, flåden og andre centrale udgifter. Derfor er Rentemesterens regnskaber de vigtigste af alle statens regnskaber i denne tidsalder. De belyser statens finanser, og kaster lys over samfundets økonomi. Det angives i detaljer, hvad hvert enkelt beløb er brugt til, så regnskabet fortæller også om de varer der blev købt, om de handlende og om hoffets personale.
 
Udgaven sælges samlet og omfatter samtlige bevarede rentemesterregnskaber fra Christian III's tid, nemlig 1551 (bind I), 1554 (bind II), 1556 (bind III) og 1557-58 (bind IV), samt ordforklaring, sagregister og stikordsregister (bind V).
 
Regnskaberne dækker både Danmark nord for Kongeåen, den kongelige del af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, Norge, Island og Færøerne.
 

Udgiver/forfatter: 
Søren Balle, Niels Geert Bolwig og Else Yndgaard
ISBN/varenummer: 
87-7500-174-8
Pris: 
300,00 kr.
Andre oplysninger: 
1999 (bind I-IV)-2003 (bind V).
Kategori: