Dr.med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673)

Oversat i Uddrag efter Originalhaandskriftet med særligt Hensyn til Forfatterens Ophold i Danmark og Norge samt Fangenskab i Blaataarn

Lægen og botanikeren Otto Sperling (1602-81) var tæt knyttet til ægteparret Corfitz Ulfeldt og hustru Leonora Christina, der var datter af Christian IV. Følgelig blev han trukket med i Ulfeldt-parrets fald fra den politiske tinde i begyndelsen af 1650’erne og endte sine dage som fange i Blåtårn. Selvbiografien giver et godt indblik i de politiske forhold på Christian IVs og Frederik IIIs tid, naturligvis set fra Ulfeldt’ernes synsvinkel.

Udgiver/forfatter: 
S. Birket Smith
ISBN/varenummer: 
87-7500-603-0
Pris: 
50,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1885), reprotryk 1974. 269 s.
Kategori: