Helsingør skifteprotokol 1571-1582

Helsingør skifteprotokol 1571-1582 er Danmarks ældste skifteprotokol og er bevaret på Rigsarkivet. Dette burde i sig selv være grund nok til at udgive denne kilde til 1500-tallets danske købstads- og personalhistorie, men kildeudgavens værdi forøges ved, at den ligger i forlængelse af en række af Kildeskriftselskabets tidligere købstadshistoriske udgivelser om Køge, Helsingør og Malmø: Udvalgte skifter fra Køge 1597-1655 (udg. 1992), Helsingør stadsbog 1549-1556 (udg. 1971), Helsingør stadsbog 1554-1555, 1559-1560 og 1561-1565 (udg. 1981), Malmø Skifter 1: Bofortegnelser 1546-1559 (udg. 1977) og Malmø Skifter 2: Købmandsregnskaber 1537-1559 (udg. 1978).

 

Hvor de gamle justitsprotokoller giver os et indblik i borgernes daglige gøremål, tvister, ejendomshandler og meget andet, giver skifteprotokollerne os mulighed for at komme ind bag murene hos folk og se, hvad de havde stående i deres stuer, kamre og køkkener, om de ejede deres gård, og om de skyldte gud og hvermand penge eller hørte til blandt byens velhavere. I en tid før kirkebøgernes indførelse giver skifteprotokollerne os desuden et værdifuldt indblik i slægtsforhold.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Udgiver/forfatter: 
Michael Dupont
ISBN/varenummer: 
978-87-7500-214-6
Pris: 
120,00 kr.
Andre oplysninger: 
Udgivet 2014. 261 s.
Kategori: