Købstadstyrelsen i Danmark. Fra Kristian IV's Tid til Enevældens Ophør (1619-1848)

TITLEN ER UDSOLGT!

Bogen består af to afhandlinger, ”Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV’s Tid til det 18. Aarhundredes Midte (1619-1745)” og ”Købstadstyrelsen i Danmark fra Midten af 18. Aarhundrede til Enevældens Ophør (1745-1848)”.
I forordet skrev P. Munch: ”De to afhandlinger er udarbejdede under et og staar i nøje forbindelse med hinanden; delingen ved midten af 18. aarhundrede er foretaget mere af praktiske hensyn, end fordi der ved denne tid firndes et skarpere skel i udviklingen … Det emne, de to afhandlinger tilsammen omfatter, er danske købstæders indre forfatningsliv mellem 1619 og 1848, den tid, da det væsentlig bestemtes fra oven, af kongemagten”.

Udgiver/forfatter: 
P. Munch
ISBN/varenummer: 
87-7500-868-8
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1900, reprotryk 1977). 438 s.