Kronprins Frederik og hans Regering 1797-1807

Bidrag til Danmark-Norges inden- og udenrigske Historie omkring Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, 1. Bind, Styrelsen og dens Mænd. Økonomisk og social Politik

Axel Linvalds klassiske værk om den danske regering i tiden efter A.P. Bernstorffs død er i princippet skrevet som en supplerende afslutning af Edvard Holms mægtige værk, Danmark-Norges Historie fra Den Store Nordiske Krig til Rigernes Adskillelse. Bogen giver på grundlag af et omfattende, for en væsentlig del ikke tidligere udnyttet materiale fra danske og udenlandske arkiver, en veldokumenteret og afvejet karakteristik af kronprinsen, og underbygger i en udførlig, med nye enkeltheder fyldt skildring af styrelsen og dens mænd og regeringens sociale og økonomiske politik den opfattelse, at A. P. Bernstorffs død ikke betød et brud med reformpolitikken.

Udgiver/forfatter: 
Axel Linvald
ISBN/varenummer: 
87-7500-876-9
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1923), reprotryk 1978. 478 s.