Lunde Domkapitels Gavebøger og Nekrologium

Libri Datici Lundenses

Den ældste gavebog medtager notitser fra Necrologium Lundense og går i sit eget anlæg tilbage til 1145. Den slutter med år 1410. Den yngre gavebog omspænder tiden 1268-1352. Det er et mylder af vigtige oplysninger, der indeholdes i udgaven, mest om Lund og Skåne, Halland og Blekinge, men også med udblik til Sjælland, Bornholm osv. Et utal af væsentlige personalhistoriske notitser findes i udgaven, alle omhyggeligt dateret af den skriftkyndige udgiver. Ved sit rige navnestof er udgaven en guldgrube for filologer.

Udgiver/forfatter: 
C. Weeke
ISBN/varenummer: 
87-7500-424-0
Pris: 
100,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1884-89, reprotryk 1973). 378 s.
Kategori: