Missiver fra Kongerne Christiern I's og Hans' Tid

Første bind omfatter alle kgl. missiver fra Christian I.s og Hans' regeringsperiode - også de tidligere trykte - hvis tekst er fuldstændigt bevaret, i alt ca. 400. Andet bind omfatter ca. 350 private missiver, deraf et stort antal udaterede. De private breve er enten fra private personer til medlemmer af kongefamilien eller vekslet mellem privatpersoner indbyrdes. Flertallet af brevene er på dansk, og udgaven er på grund af det store ordforråd en guldgrube for nordiske filologer.

Udgiver/forfatter: 
William Christensen
Pris: 
200,00 kr.
Andre oplysninger: 
(1912-14). 786 s. i to bind.