Reise Bemerkungen

Sr. Excellenz des Herrn Geheime Staats Ministers und Kammerpræsidenten Grafen v. Reventlow auf einer Reise durch Die Herzogthümer im Jahre 1796

I tiden fra 25. juni juni til 12. oktober 1796 foretog Rentekammerets præsident, lensgreve Christian Ditlev Reventlow, en rejse gennem hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Under denne førte han en dagbog eller journal, der hermed publiceres.

Rejsebemærkningernes centrale værdi ligger i deres væld af informationer om officielle forhold og personer, som Reventlow i kraft af sit embede stifter bekendtskab med under sine næsten tre og en halv måned i hertugdømmerne. Rejsejournalen har dermed haft det overordnede formål at understøtte rentekammerchefens fortsatte virksomhed. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at journalen ganske ofte også rummer oplysninger af privat karakter, der ikke blot er rejseoplevelser, naturindtryk eller kuriosa.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Udgiver/forfatter: 
Christian Ditlev Reventlow, Claus Bjørn (udg.)
ISBN/varenummer: 
9788775261499
Pris: 
40,00 kr.
Andre oplysninger: 
1994. (235 sider).
Kategori: