Skiønne Efterretninger

Provst Bøghs beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770

I 1770 nedskrev provst Nicol Bøgh i Kerteminde sin omfattende viden om sin by og sin egn. Lige fra han i 1747 kom til Kerteminde som sognepræst havde han flittigt indsamlet "Skiønne Efterretninger", og nu i 1770 bød lejligheden sig til at få oplysningerne anvendt, da der blev indkaldt rettelser til den meget mangelfulde beskrivelse af Fyn i Pontoppidans Danske Atlas. Bøgh må have regnet med, at manuskriptet som helhed ville blive trykt, men det skete ikke. En del af hans oplysninger blev brugt i det nye bind om Fyn, men først nu udgives manuskriptet omsider. Det belyser Kertemindes og egnens historie, men er også en værdifuld kilde til udforskningen af danske samfundsforhold i 1700-tallet.

 

Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Denne titel ekspederes fremover af Syddansk Universitetsforlag og kan
bestilles i enhver boghandel. Snart vil den også kunne bestilles på
Syddansk Universitetsforlags hjemmeside (webshop).

Udgiver/forfatter: 
Nicol Bøgh, Birgit Bjerre Jensen (udg.)
ISBN/varenummer: 
9788775261567
Pris: 
40,00 kr.
Andre oplysninger: 
1995. 325 sider
Kategori: