Til det almindelige bedste...

Generalprokurør Christian Colbiørnsens lovbetænkninger 1789-1802

Den norskfødte Christian Colbiørnsen er en af de kendte skikkelser i den dansk-norske oplysningstid, og hans navn er især knyttet til landboreformerne.
Danmark-Norge fik ingen revolution i 1789 eller årene umiddelbart efter. Enevælden overlevede den franske revolution, og som en af grundene fremhæves ofte, at en række reformer blev sat i værk på initiativ af styret selv. Der var en opinionsstyret enevælde, der lyttede til tidens strømninger, og en af dens repræsentanter var Christian Colbiørnsen, som netop i årene efter 1789 som indehaver af embedet som generalprokurør havde ansvaret for udarbejdelse af ny lovgivning i Danmark og Norge.

 

Udgiver/forfatter: 
Ditlev Tamm, Claus Bjørn og Morten Westrup
ISBN/varenummer: 
87-574-1438-6
Pris: 
150,00 kr.
Andre oplysninger: 
(2006). 379 s.