Velkommen til Kildeskriftselskabets hjemmeside!

Her kan du læse om og bestille selskabets bøger, benytte

netudgivelser og få oplysninger om selskabets virksomhed.

De seneste udgivelser og nyheder fra selskabet ses her på forsiden.


 

Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III's Tid

Tredje bind (1654-60)
Pris: 
295,00 kr.

Siden reformationen 1536 havde det politiske liv i Danmark udfoldet sig i et samspil mellem kongen og det adelige rigsråd, til tider harmonisk, til andre tider konfliktfyldt. Siden 1620'erne og indtil 1660 blev det politiske spil udvidet med jævnlige stændermøder, hvor konge og rigsråd forhandlede med repræsentanter for adel, gejstlighed og borgerstand. Det var dramatiske år med voldsomme personstridigheder mellem konge og "svigersønnepartiet" (Corfitz Ulfeldt, Hannibal Sehested) og i slutningen af perioden svenskekrigene og enevældens indførelse, der jo netop fandt sted på det allersidste stændermøde 1660.
Akter fra disse rigsråds- og stændermøder er derfor helt centrle kilder til tidens politiske historie. Ud over at give indblik i den politiske proces i det, der kaldes "adelsvældens sidste dage", giver de også indblik i den politiske kultur, i administrative og politiske strukturer, og i de samfundsforhold, der blev drøftet, eller som påvirkede forhandlingerne.

 

Den Store Laksesag

Retten til laksefiskeri i Skjern Å og Ringkøbing Fjord 1729-34
Pris: 
160,00 kr.

Under debatten om den nu skrinlagte Nationalpark Skjern Å blev det hurtigt klart, at mange modstridende interesser gjorde sig gældende. Sådan har det altid været, i hvert fald hvis man dømmer ud fra de sagsakter om laksefiskeriet i Skjern Å, som her udgives. Miljøhistorie handler nemlig ikke kun om menneskers kamp mod naturen, men i høj grad også om deres kamp om naturen. Den store laksesag handler om fiskeri, men også om statens rolle som beskytter af truede naturressourcer, om afgrænsningen af den private ejendomsret og om den ældre enevældes retskultur. Desuden giver sagsakterne selvsagt et nuanceret bidrag til Skjernegnens lokalhistorie.

Bogen kan også læses i en pdf-version .

Leyers eller Beleyrings Dagverck (1663)

En dag-for-dag skildring af Københavns belejring 1658-60. Af Anders Matthiesen Hjørring
Pris: 
250,00 kr.

Det mest omfattende og personlige vidnesbyrd om svenskernes 21 måneder lange belejring af København i 1658-60 er Vartovpræsten Anders Matthiesen Hjørrings Leyers eller Beleyrings Dagverck. Han var øjenvidne, først på den svenske side af fronten, fordi Vartov lå uden for voldene, siden fra den anden side, efter at han i november 1658 flygtede ind til den belejrede by. Samtidig indsamlede han systematisk stof om begivenhederne.

Mellem København og Tranquebar

På rejse med Asiatisk Kompagnis skib Kronprinsessen af Danmark 1748-1750
Pris: 
160,00 kr.

Også før charterturismen var der danske, der rejste udenlands f.eks. som købmænd eller matroser. Det kunne være i fremmed tjeneste, men også på et af Asiatisk Kompagnis skibe som "Kronprinsessen af Danmark", der 1748-50 tog turen fra København til handelstationen Tranquebar på Indiens østkyst og tilbage igen. Skibsprotokollen, som nu er udgivet sammen med supplerende kilder og oplysninger, dokumenterer ikke kun en handelsekspedition, men giver indblik i livet om bord blandt alle dele af besætningen. Her kan man bl.a. læse om dødstrusler, ulækker mad og et selvmord!

Sider

Subscribe to Kildeskriftselskabet RSS