Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (i daglig tale altid: Kildeskriftselskabet) har siden sin stiftelse i 1877 udgivet en lang række kilder til dansk historie i bredeste forstand: politisk, social og kulturel historie, offentlige dokumenter og private, fra middelalderen til 2. Verdenskrig og fra alle dele af riget inkl. Grønland og kolonierne. Desuden har Kildeskriftselskabet genudgivet en del ældre, men stadig nyttig historisk litteratur.

Her på denne hjemmeside findes beskrivelser af alle Kildeskriftselskabets udgivelser, både kildeudgaver og andre udgivelser. Desuden er der oplysninger om Kildeskriftselskabet selv, om kildeudgivelse og kildelæsning.

Kildeskriftselskabets bøger distribueres af Syddansk Universitetsforlag og kan købes enten direkte hos Syddansk Universitetsforlag eller ved at bestille dem hos den lokale boghandler (som også er værd at støtte!).

En del af udgivelserne, især de ældre, som er udsolgte, er tilgængelige gratis digitalt. Hvis det er tilfældet, er der angivet et link. Enkelte ældre udgivelser fås kun ved direkte henvendelse til selskabet.

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, i daglig tale blot Kildeskriftselskabet, blev stiftet i 1877 af en kreds af yngre historikere, som senere skulle blive vigtige skikkelser i dansk historisk videnskab. Blandt stifterne kan nævnes C.F. Bricka, Kristian Erslev, J.A. Fridericia, A.D. Jørgensen og Johannes Steenstrup. I dag har selskabet omkring 80 historikere som medlemmer.
 
Selskabets formål er at udgive kilder og hjælpemidler til studiet af dansk historie. Medlemmerne inddrages i arbejdet med de enkelte udgivelser, for at deres faglige viden kan bidrage til den højest mulige kvalitet og pålidelighed.
 
Bøger udgives normalt på selskabets eget forlag, men også gerne i samarbejde med andre organisationer eller forlag. Bøgerne distribueres af Syddansk Universitetsforlag og kan bestilles hjem til enhver boghandel. Kildeskriftselskabet er anerkendt som videnskabeligt forlag på niveau 1 på Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 
 
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie
Rigsarkivet
Kalvebod Brygge 34
1560 København V
 
CVR: 23 70 35 13
Bankkonto: reg.nr. 1551 kontonr. 7147414
SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK28 3000 0007 1474 14
 
E-mail adresse til bestillinger: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
E-mail adresse til andre henvendelser: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Selskabets styrelse:
Lektor, ph.d. Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns Universitet (formand): Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Seniorforsker, ph.d. Caroline Nyvang, Det Kongelige Bibliotek: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Professor, dr.phil. Rasmus Mariager: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lektor, ph.d. Morten Fink-Jensen, Københavns Universitet (webmaster): Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Arkivar, cand.mag. Michael Dupont, Rigsarkivet: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Editionsfilolog, ph.d. Holger Berg, Grundtvig Centeret (sekretær): Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lektor, dr.phil.habil. Carsten Jahnke, Københavns Universitet (suppleant): Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.