Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie (i daglig tale altid: Kildeskriftselskabet) har siden sin stiftelse i 1877 udgivet en lang række kilder til dansk historie i bredeste forstand: politisk, social og kulturel historie, offentlige dokumenter og private, fra middelalderen til 2. Verdenskrig og fra alle dele af riget inkl. Grønland og kolonierne. Desuden har Kildeskriftselskabet genudgivet en del ældre, men stadig nyttig historisk litteratur.

Her på denne hjemmeside findes beskrivelser af alle Kildeskriftselskabets udgivelser, både kildeudgaver og andre udgivelser. Desuden er der oplysninger om Kildeskriftselskabet selv, om kildeudgivelse og kildelæsning.

Kildeskriftselskabets bøger distribueres af Syddansk Universitetsforlag og kan købes enten direkte hos Syddansk Universitetsforlag eller ved at bestille dem hos den lokale boghandler (som også er værd at støtte!).

En del af udgivelserne, især de ældre, som er udsolgte, er tilgængelige gratis digitalt. Hvis det er tilfældet, er der angivet et link. Enkelte ældre udgivelser fås kun ved direkte henvendelse til selskabet.