Af Erik Møller, 982 s., Kbh. 1958, reprotryk 1974, ISBN 87-7500-835-1, kr. 200.

Bogen handler om vejen frem mod den katastrofale krig i 1864. Den danske helstat bestod foruden af kongeriget Danmark af hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. I bogen følger man forsøgene på at skabe en statsordning, der skulle kunne tilfredsstille både danske tilhængere af 1849-grundlovens vidtgående valgretsbestemmelser, dansksindede slesvigere og nationalt sindede danskere, aristokratiske, tysksindede medborgere i de tre hertugdømmer foruden de europæiske stormagter. Det lod sig ikke gøre, det spændte simpelthen for vidt, ligesom der blandt alle parter var negativitet imod noget sådant. Bogen, der bygger på omfattende dansk og udenlandsk arkivmateriale, er kendetegnet ved en klar og prægnant holdning fra forfatterens side.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.