Af Knud Fabricius, 1101 s., Kbh. 1906-58, reprotryk 1972, ISBN 87-7500-811-4, kr. 240.

Ved Roskildefreden 1658 måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Bogen skildrer, hvad der skete i disse områder de følgende menneskealdre efter at de var kommet under Sverige. Både den svenske politik og befolkningens holdninger. Den behandler således et fortsat aktuelt spørgsmål om hvad national identitet er, og hvordan den bliver til. Bøgerne om Skånes overgang til Sverige kan betegnes som Knud Fabricius' livsværk. Han begyndte det som ung historiker og afsluttede det efter pensioneringen. Det er stadig fundamentalt, og selv om Fabricius' holdninger på mange måder er forældede, har den opblomstrende interesse for nationalfølelsen og Øresundsregionen givet den gamle klassiker ny aktualitet.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.