Af M.Mackeprang, 285 s., Kbh. 1900, reprotryk 1975, ISBN 87-7500-851-3, kr. 75.

Doktorafhandling fra 1900 af Mouritz Mackeprang, der senere blev direktør for Nationalmuseet. I afhandlingens forord læses bl.a.: "Det havde fra første færd været min agt at give en oversigt over de danske købstadsforfatningers udvikling fra vore ældste stadsretter til enevældens indførelse eller Danske Lovs udstædelse. Samtidig havde dr. phil. P. Munch imidlertid fattet en lignende plan, og vi enedes derfor om at skifte og dele stoffet således, at Kristian IV's købstadforordning af 7. april 1619, der betegner det første blivende brud på kontinuiteten, sattes som grændsepæl".

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen kan også downloades gratis her.