Udgivet af Leif Ljungberg & Einar Bager i samarbejde med Erik Kroman, 441 s., Kbh. 1968, kr. 100.

Udgivelsen af Malmø tingbøger for årene 1577-83 og 1588 -90 er omhyggeligt udført med tekstkritiske noter, lokalhistoriske noter, der identificerer bygninger m.m., ordforklaringer samt person- og stednavneregister og register over de forskellige arter af retssager.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.