Udgivet af Einar Bager, 284 s., Kbh. 1977, ISBN 87-7500-132-2, kr. 100.

Bogen rummer 44 bofortegnelser repræsenterende alle samfundsklasser. De er et enestående materiale både til belysning af de almindelige levevilkår på denne tid og til oplysning om næringslivets vilkår i datidens Malmø.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.