Udgivet af Merete Dahlerup, 140 s., Kbh. 1975, ISBN 9788775260683, kr. 100.

Herlufsholm frie skoles regnskab 1585-86 er det ældste bevarede godsregnskab for Herlufsholm. Det er ikke mindst interessant derved, at det indeholder en ugekostbog, der uge for uge opregner hvilket arbejde, der er foretaget på godset, og hvor mange personer der har medvirket, hvad der sætter os i stand til at følge godsets arbejdsgang året igennem.

 Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil den i boghandlen eller hos Syddansk Universitetsforlag.