Udgivet af Kr. Erslev & W. Mollerup, 569 s., Kbh. 1879, ISBN 87-7500-000-8.

Udgaven af Kong Frederik den Førstes danske Registranter var Kildeskriftselskabets første projekt, og udgiverne var blandt selskabets grundlæggere. Udgaven omfatter hele det bevarede kildemateriale af officielle skrivelser (udgående breve) fra Frederik I's kancelli i perioden 1523-32. De udgør en central kilde til mange sider af samfundslivet og politikken. Udgaven er meget komprimeret, idet mange aktstykker kun er gengivet i sammendrag, men alt navnestoffet og de vigtigste tekster er gengivet i deres helhed og i den originale sprogform. Et fyldigt register letter benyttelsen.

Udgaven er for længst udsolgt, men er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan downloades gratis her.