Udgivet af Gustav Bang, Kbh. 1898-99, ISBN 87-7500-039-3.

Det adelige ægtepar Kristoffer Gøje (død 1584) og Birgitte Bølles (1595) breve omfatter især korrespondance med slægtninge og fogder og omfatter også regnskabsmateriale.

Udgaven er udsolgt, men Det Kongelgie Biblioteks skannede eksemplar kan downloades gratis her.