Udgivet af Emil Marquard, 1.868 s., Kbh. 1929-41, ISBN 87-7500-077-6, kr. 150.

Mogens Gyldenstjerne (død 1569) og hustruen Anne Sparre tilhørte den absolutte top i den danske adel, lige aktiv politisk, økonomisk og socialt. Den omfattende, bevarede korrespondance, skrevet på dansk og tysk, giver et detaljeret indblik i renæssancens Danmark. Udgivelsen omfatter mere end 1300 breve, hvoraf ca. en tredjedel er kongelige missiver.

Enkelte uindbunde eksemplarer kan fås ved henvendelse til Kildeskriftselskabet, men udgaven er også digitaliseret af Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades gratis her:

1. Bind (1929)

2. Bind (1936)

3. Bind (1941) (inkl. registre)