Udgivet af Kr. Erslev & W. Mollerup, 581 s., Kbh. 1881-82, ISBN 87-7500-010-5.

Denne udgave af den danske centralforvaltnings udgående skrivelser ligger i direkte forlængelse af Kong Frederik den Førstes danske Registranter, men omfatter kun de såkaldte "åbne breve" (patenter), idet periodens "lukkede breve" (missiver) allerede var udgivet i Danske Magazin. Ligesom forgængeren er udgaven kompakt, idet meget kun er gengivet i sammendrag, mens navnestoffet og de vigtigste breve er gengivet i deres helhed og oprindelige form. Fra 1550 og frem til 1660 er det tilsvarende stof samlet i serien Kancelliets Brevbøger (udgivet af Rigsarkivet).

Udgaven er for længst udsolgt, men er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan downloades gratis her.