Udgivet af Aage Andersen, 378 s., udgivet sammen med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 2015, ISBN 978-87-7533-032-4, kr. 300.

Den danske Rigslovgivning 1523-1558 er fjerde bind i serien om den ældre verdslige danske rigslovgivning. Bindet dækker tiden fra Frederik 1.s magtovertagelse efter Christian 2.s flugt og fører frem til Koldingrecessen af 1558. Den følgende tids lovgivning er udgivet i Kildeskriftselskabets udgave Corpus Constitutionum Daniæ.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.