Udgivet af Emilie Andersen, A. Andersen, Troels Fink & Peter Kr. Iversen, 1.400 sider, Kbh. 1994, ISBN 87-7500-163-2, kr. 300.

Udgivelsen af de Hansborgske Domme har stor betydning for den sønderjyske rets- lokal- og kulturhistorie. Hertug Hans den Ældres registranter og domme har herudover stor administrationshistorisk interesse, da det er sjældent, at sådanne kilder er bevaret fra 1500-tallet i et så fuldstændigt omfang, som det her er tilfældet.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.