Udgivet af Søren Balle, Niels Geert Bolwig & Else Yndgaard, Kbh. 1999-2003, ISBN 87-7500-174-8, kr. 300.

Rentemesteren administrerede den centrale kasse ved kongens hof i 1500-tallet. Den kasse modtog overskuddet fra alle andre kasser i riget, og fra den betalte man for hoffet, flåden og andre centrale udgifter. Derfor er Rentemesterens regnskaber de vigtigste af alle statens regnskaber i denne tidsalder. De belyser statens finanser, og kaster lys over samfundets økonomi. Det angives i detaljer, hvad hvert enkelt beløb er brugt til, så regnskabet fortæller også om de varer

der blev købt, om de handlende og om hoffets personale. Regnskaberne dækker både Danmark nord for Kongeåen, den kongelige del af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, Norge, Island og Færøerne.

Udgaven sælges samlet og omfatter samtlige bevarede rentemesterregnskaber fra Christian III's tid, nemlig 1551 (bind I), 1554 (bind II), 1556 (bind III) og 1557-58 (bind IV), samt ordforklaring, sagregister og stikordsregister (bind V).

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.