Udgivet Niels Geert Bolwig & Else Yndgaard, 303 s., Kbh. 2003, ISBN 87-7500-188, kr. 100.

I 1999 udgav Kildeskriftselskabet fire bind med Christian III's Rentemesterregnskaber for 1551, 1554, 1556 og 1557-58. Disse regnskaber hører til blandt 1500-tallets vigtigste statsregnskaber, og de udgør en vigtig kilde til tidens økonomiske, socio-politiske og kulturelle historie. Udgivelsen af Christian III's Rentemesterregnskaber afsluttes med disse registre i bind 5, der vil lette anvendelsen af det righoldige materiale.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.