Udgivet af Gerd Neubert, 482 s., Kbh. 1992, ISBN 87-7500-161-6, kr. 100.

Fra Køge er bevaret 34 skifteprotokoller fra 1596 til 1919, og de befinder sig i Køge Byfogeds Arkiv i Landsarkivet for Sjælland. I disse protokoller er indført de offentligt skiftede boer, som styredes af byfoged og magistrat. Offentligt skifte foretog man, når der var umyndige arvinger, hvis arvedelingen var vanskelig eller arvingerne uenige, hvis der var nervøse kreditorer, eller hvor der ellers kunne være tvivl. Til dette bind er udvalgt 24 skifter fra de fem ældste protokoller, som dækker tidsrummet 1596-1663.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.