Udgivet af J.O. Arhnung, 284 s., Kbh. 1965, kr. 100.

Jordebogen fra 1568 indeholder domkirkeprælaturernes, præbendernes og de forskellige domkirkeinstitutioners jordegods. I udgivelsens noter er der gjort opmærksom på, hvilke ændringer der i tiden 1536-1568 er indtrådt på dette gods, således at dets bestand i katolicismens sidste dage kan fastslås.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.