Udgivet af C.F. Bricka, J.A. Fridericia & Johanne Skovgaard (bd. 8), 3439 s., Kbh. 1878-1949, reprotryk 1969-70, ISBN 87-7500-403-8 (bd. 1), 87-7500-405-4 (bd. 2), 87-7500-407-0 (bd. 3), 87-7500-409-7 (bd. 4), 87-7500-411-9 (bd. 5), 87-7500-413-5 (bd. 6-7), kr. 800.

Når Christian IV står så levende i den historiske erindring, skyldes det ikke kun hans lange regeringstid med dens farverige begivenheder og de pragtfulde bygninger, han efterlod sig. Når vi i dag kan komme tæt på Christian IV som menneske og hersker, skyldes det først og fremmest de ca. 3.000 bevarede egenhændige breve (dvs. breve kongen selv skrev i modsætning til embedskorrespondance, han kun underskrev), der her er udgivet samlet og forsynet med noter. Brevene omhandler stort og småt. Der er ordrer angående hofholdningen, breve til familien, udenrigspolitiske statements, indtil flere fremstillinger af bruddet med Kirstine Munk, der ikke lader moderne skilsmisser noget efter, og meget mere. Og hele vejen igennem mærker man kongens stærke personlighed.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.