Udgivet af Ole Højrup, 264 s., Kbh. 1963-68, ISBN 9788775260645, kr. 40.

De ældste kirkebøger fra Sørbymagle og Kirkerup på Sydsjælland indeholder en lang række detaljerede biografier over sogneboerne, ikke mindst forfattet af præsten Mads Prom fra 1645 til hans død i 1688.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.