Udgivet af S. Birket Smith, 269 s., Kbh. 1885, ISBN 87-7500-603-0, kr. 50.

Lægen og botanikeren Otto Sperling (1602-81) var tæt knyttet til ægteparret Corfitz Ulfeldt og hustru Leonora Christina, der var datter af Christian IV. Følgelig blev han trukket med i Ulfeldt-parrets fald fra den politiske tinde i begyndelsen af 1650’erne og endte sine dage som fange i Blåtårn. Selvbiografien giver et godt indblik i de politiske forhold på Christian IVs og Frederik IIIs tid, naturligvis set fra Ulfeldt’ernes synsvinkel, men rummer også maget kulturhistorisk stof bl.a. om ægteskab og familieliv. Sperling skrev på tysk, men udgaven er en dansk oversættelse, hvor det meste er oversat, men noget blot refereret.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag. Eller download Det Kongelige Biblioteks digitalisering gratis her.