Udgivet af Birgitte Dedenroth-Schou i samarbejde med Anemette S. Christensen, Kbh. 1984, ISBN 87-7500-151-9, kr. 200.

Fra 1585 til sin død i 1618 var Caspar Marckdanner lensmand på Koldinghus, som med sine otte herreder var et af landets største len. Som kronens repræsentant i lenet skulle lensmanden sørge for at forvalte kronens ejendom, herunder lensslottet og de tilhørende ladegårde, han skulle opkræve landgilde fra kronens fæstere, indkræve de kongelige skatter, samt sørge for ro og orden i området og i den forbindelse opkræve bøder for lovovertrædelser. Endelig skulle han sørge for bespisning af kongen, dennes følge og andre fyrster, der gæstede lenet. I lensregnskabet gøres der omhyggeligt rede for alle indtægter og udgifter i lenet som følge af disse opgaver. Det ældst bevarede regnskab fra Koldinghus len er fra 1610-11, og det giver en detaljeret indsigt i såvel i tidens finansforvaltning som dens kulturhistorie.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.