Udgivet af V.A. Secher & Chr. Støchel, bd. 1-2, Kbh. 1891-94, ISBN 87-7500-025-3.

Den danske enevælde skabte med Danske Lov 1683 et overskueligt, ajourført og praktisk grundlag for hele kongerigets retsvæsen. Arbejdet var resultat af et kommissionsarbejde, der begyndte 1661 og gennemgik flere faser. Udgaven omfatter forskellige forarbejder forsynet med kildehenvisninger, oversigter og registre samt supplerende oplysninger og aktstykker.

Udgaven er for længst udsolgt, men kan downloades gratis her:

1. Bind (1891)

2. Bind (1894)