Udgivet af J. Lindbæk, bd. 1-2, Kbh. 1903-10, ISBN 87-7500-040-7.

Statskollegiet blev oprettet umiddelbart efter enevældens indførelse i 1660 og så en kort overgang ud til at blive en reel afløser for rigsrådet, men med bredere medlemsskare (også borgerlige og gejstlige). I den forstand danner udgaven en fortsættelse af Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid, der dækker perioden 1588-1648, og Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie i Frederik III's Tid, der dækker 1648-60. Statskollegiet blev imidlertid aldrig nogen egentlig afløser for rigsrådet, men spillede en vis rolle frem til 1676, ikke mindst som rådgivende organ i mange forskellige spørgsmål om bl.a. juridiske forhold, handel mm.

Udgaven er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og gratis tilgængelig her nedenfor:

1. Bd. 1660-1670 (1903-4)

2. Bd. 1670-1676 (1910)