Udgivet af Emil Marquard, 639 s., Kbh. 1918, ISBN 87-7500-054-7.

Udgaven omfatter kammerregnskaber, dvs. den kongelige privatøkonomi og en del af hoffets, fra Frederik III's tid i årene 1652, 1655-56 og hele Christian V's regeringstid 1670-99. Udgaven er forsynet med gode registre og rumemr et tsort kulturhistorisk stof.

Udgaven er udsolgt.