Udgivet af C.F. Wegener, 150 s., Kbh. 1856-58, reprotryk 1974, ISBN 87-7500-602-2.

Dette reprotryk omfatter de centrale danske forfatningslove fra 1282 til 1661, frem for alt serien af håndfæstninger, dvs. de store forpligtelsesbreve, kongerne underskrev ved deres tronbestigelse. Disse håndfæstninger er ikke systematiske grundlove i moderne forstand, men gensidige aftaler mellem kongen og den politiske elite, der både afspejler traditionen og det til enhver tid gældende styrkeforhold, inkl. den seneste regeringsperiodes brændpunkter. Teksterne blev oprindelig udgivet som et kildetillæg i Aarsberetninger fra Geheimearchivet, bd. 2, Kbh. 1856-60, men udkom også i et samtidigt særtryk med forskudt sidetælling, så at originalens tekst (og Kildeskriftselskabets reprotryk) begynder på side 3, mens særtrykkets begynder på side 1.

Udgaven er udsolgt, men det samtidige særtryk kan gratis downloades her.