Udgivet af Leon Jespersen, 158 s., Kbh. 2004, ISBN 87-7500-194-2, kr. 100.

Rigsråd Gunde Rosenkrantz (1604-1675) er blevet tilskrevet et par omfangsrige betænkninger fra hhv. 1658-1659 og fra foråret 1660. Den ene betænkning kan betragtes som et svar på/videreførelse af rigsråd Christen Skeels henvendelse til Frederik 3.; men begge betænkninger rummer en række – måske ikke realisable – forslag til, hvordan man i 1650’ernes Danmark kunne løse nogle påtrængende forfatnings- og forvaltningsspørgsmål med bevarelse af adelsvælden. Blandt andet forsvarets struktur og finansiering, men også centraladministrationens organisering. Det er ganske sigende, at den første betænkning blev skrevet under den svenske belejring af København, men rummede en efterligning af den svenske kollegieforvaltning. Sverige tjente på én gang som trussel og forbillede. Betænkningerne giver et godt indblik i adelsvældens sidste, men forgæves forsøg på at overleve.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.