Udgivet af C. Rise Hansen, 1608 s., Kbh. 1959-75, ISBN 87-7500-098-9, kr. 300.

Før enevældens indførelse 1660 formede det politiske liv sig som en stadig forhandling mellem kongen og rigsrådet og mellem disse to på den ene side og befolkningens repræsentanter samlet ved de såkaldte stændermøder på den anden. Det er dette fortsatte forhandlingsforløb, man i denne kildeudgave kan følge på nærmeste hold takket være de aftrykte kildetekster og de fyldige kommentarer. Det er bevægede år, hvor spørgsmålet om forsvaret dominerer, men også årene med Corfitz Ulfeldts spektakulære fald fra magtens tinde.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.