Aktstykker udg. af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede Arkiver (A.D. Jørgensen), 72 s., Kbh. 1886, reprotryk 1973, ISBN 87-7500-601-4, kr. 50.

Denne kildeudgave omfatter først og fremmest Kongeloven fra 1665, der frem til enevældens fald 1848 var Danmarks grundlov og i øvrigt Europas eneste enevældige grundlov. Ud over Kongelovens retsgyldige danske tekst aftrykkes også den forudgående latinske kladde samt forskellige breve og forarbejder på tysk og latin. Selve den danske Kongelov er ført i pennen af Peter Schumacher (Griffenfeld) og er et sprogmindesmærke af første rang: klar, velklingende og samtidig fyndig.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.