Udgivet af Poul Rasmussen, 486 s., Kbh. 1973, ISBN 9788775260034, kr. 24.

Bind to af fire i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger. Bindet indeholder en uvurderlig række af af dokumenter til belysning af 1600-tallets ejendoms- og adelshistorie i Nørrejylland.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.