Udgivet af Poul Rasmussen, 278 s., Kbh. 1978, ISBN 9788775260072, kr. 24.

Bind tre af fire i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger. Bindet indeholder en uvurderlig række af af dokumenter til belysning af 1600-tallets ejendoms- og adelshistorie i Nørrejylland.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.