Udgivet af C Rise Hansen & Poul Rasmussen, 229 s., Kbh. 1981, ISBN 9788775260065, kr. 24.

Fjerde og sidste bind i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.