Udgivet af E. Marquard & J.O. Bro-Jørgensen, 1.492 s., Kbh. 1952-56, kr. 200,00.

Udgaven omfatter prins Christian (V.)s kancellibreve 1626-47 (i bind 1) og prinsens mere personligt prægede egenhændige breve (i bind 2). Indholdsmæssigt omhandler brevene i første række forhold ved og omkring prinsens hofstat. Men derved, at prinsen i 1631-1634 førte regeringen i Hertugdømmerne og fra da af jævnligt opholdt sig i disse, hyppigst i Haderslev, bringer brevene fra dette tidsrum ofte stof af interesse for Slesvigs og Holstens historie. Langt mere indgående belyses dog i prinsens korrespondance forhold og tilstande i Lolland og Falster, hvor han efter sit bryllup i oktober 1634 med prinsesse Magdalena Sibylla af Sachsen tog fast ophold på Nykøbing slot.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.