Udgivet af Palle Kvist, Michael Dupont & Jørgen Mikkelsen, 404 s., Kbh. 2011, ISBN 978-87-7500-208-5, kr. 160.

Også før charterturismen var der danske, der rejste udenlands f.eks. som købmænd eller matroser. Det kunne være i fremmed tjeneste, men også på et af Asiatisk Kompagnis skibe som "Kronprinsessen af Danmark", der 1748-50 tog turen fra København til handelsstationen Tranquebar på Indiens østkyst og tilbage igen. Skibsprotokollen, som nu er udgivet sammen med supplerende kilder og oplysninger, dokumenterer ikke kun en handelsekspedition, men giver indblik i livet om bord blandt alle dele af besætningen. Her kan man bl.a. læse om dødstrusler, ulækker mad og et selvmord! Bogen er forsynet med en udførlig indledning og kommentar.

Bogen er udgivet i samarbejde med Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Nationalmuseets Tranquebar Initiativ og Statens Arkiver.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.