Udgivet af Christian Larsen, 113 s., Kbh. 2003, ISBN 87-7500-189-6, kr. 100.

Peder Hersleb (1689-1757) var fra 1738 til sin død Sjællands biskop og gennemrejste i den egenskab sit stift på visitats og nedfældede her sine indtryk. Hans indberetninger fra disse rejser indeholder meget stof om præsterne, degnene, kirkerne, menighederne og skolevæsenet i de enkelte kirkesogne. Og foruden således at være en vigtig kilde til kirke-, skole- og præstehistorie er de endvidere en overordentlig værdifuld lokal- og personalhistorisk kilde. Brugen lettes af de ordforklaringer og noteapparat samt det detaljerede sted- og personregister, som udgiveren har forsynet denne kildeudgave med.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.